baner
instrukcja

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia i
Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.


Drodzy Rodzice,
listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Publicznego Przedszkola w Bartnikach na rok szkolny 2023/2024, są wywieszone do publicznej wiadomości przy głównym wejściu do przedszkola. Prosimy o dostarczenie do przedszkola lub przesłanie drogą elektroniczną przedszkole.bartniki@gmail.com potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do Publicznego Przedszkola w Bartnikach. Dokument ten należy przesłać w terminie do 05.04.2023r. Wzór dokumentu dostępny jest w linku poniżej.
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Publicznego Przedszkola w BartnikachRekrutacja na rok szkolny 2023/2024


Drodzy Rodzice, od 1 marca rusza rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2023/2024. Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Bartnikach jest dostępny w budynku placówki oraz poniżej wraz z załącznikami (oświadczenie o wielodzietności rodziny oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka). Wypełnione wnioski o przyjęcie do przedszkola należy dostarczyć do placówki do dnia 22.03.2023r.Harmonogram rekrutacji
Wniosek o przyjęcie do przedszkola - DLA NOWYCH DZIECI
Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
O NAS AKTUALNOŚCI REKRUTACJA DLA RODZICÓW SPECJALIŚCI KADRA GALERIA KONTAKT PRACA ZDALNA